Mobilní reklama?

Základní výhodou mobilních reklamních ploch je schopnost oslovit a zasáhnout Vaše zákazníky v čase a na místě, kde se reálně pohybují. Mobilní reklamní plochy přitahují pozornost nejen svým pohybem, ale i audioprodukcí, čímž vybočuji z klasického outdoorového standardu, jehož efektivita se s rostoucím množstvím stacionárních ploch snižuje.

Stacionární reklamní plocha?

Oboustranný mobilní billboard Vám umožní obsadit takové místo, které je pro Vás strategicky nejefektivnější a to za atraktivních podmínek při srovnání s klasickými plochami.

Výhody?

Optimalizace hodnoty Vaši investice.
Maximalizace reklamního efektu.

Kontakty

VARIABOARD s.r.o.
U Elektry 650
198 00 Praha 9

gsm: 608 003 030
mail: info@variaboard.cz